XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniach 16-18 września 2013 r. była organizatorem
XXXI Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych: Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo.
Obrady odbywały się w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie (ul. Medyków 18).

Organizatorzy

Dyrektor Biblioteki:
mgr Ewa Nowak

Komitet naukowy:
mgr Wioletta Dyjas
mgr Krzysztof Gościniak
dr Krzysztof Noga
mgr Justyna Seiffert

Komitet organizacyjny:
mgr Krystyna Kalisz
mgr Wiesława Mika
pani Joanna Sowa
mgr Anna Tyczka
pani Małgorzata Zwonik-Majdak

Program konferencji 

pdf

Wnioski i postulaty
pokonferencyjne

pdf

Materiały konferencyjne

Forum Bibliotek Medycznych, 2016, T. 6, Nr 2
Sprawozdanie z konferencji

Biblioteka Nostra, 2013, Nr 3 (33)

Zdjęcia
(Opublikowane
w Forum Bibliotek Medycznych,
2016, T. 6, Nr 2)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker