logo SUM

Biblioteka w liczbach

(stan na 31 grudnia 2023 r.)

Stan księgozbioru

94 730 wol. książek drukowanych
625 nowych tytułów książek zakupionych w 2023 r.
17 862 wol. czasopism drukowanych
952 tytuły czasopism drukowanych
177 tytułów polskich czasopism w bieżącej prenumeracie (drukowanych i online)

Zbiory elektroniczne

7 797 tytułów e-czasopism
210 141 tytułów e-książek
62 bazy danych


Udostępnianie zbiorów

81 816 wypożyczeń i przedłużeń książek w 2023 r.
87 253 odwiedzin w bibliotece w 2023 r.


Polska Platforma Medyczna – Repozytorium SUM

5 600 dokumentów pełnotekstowych
1 511 profili naukowców SUM
4 243 opisów prac doktorskich


Bibliografia Publikacji SUM

116 664 opisów publikacji pracowników SUM


Baza Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska (CDDMiF)

2 530 biogramów postaci związanych z lecznictwem na Górnym Śląsku
5 222 opisów wydarzeń z kolejnych lat istnienia SUM (d. ŚAM)
16 wspomnień absolwentów i profesorów ŚAM