logo SUM

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI


Poprawa dostępności do atlasu
Visible Body

W celu poprawy wygody korzystania z aplikacji Visible Body i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika, producent wprowadził przycisk Listen. Funkcja ta wykorzystuje technologię TTS (zamiany tekstu na mowę) do odczytywania na głos akapitów tekstu, definicji, itp.

Funkcja odczytu na głos jest krokiem w kierunku kompleksowej obsługi czytników ekranu w Visible Body.

Zachęcamy do wypróbowania działania ulepszenia w atlasie.

Jak uzyskać dostęp do atlasu.