Zmiany organizacyjne w Bibliotece SUM

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Library build

Uprzejmie informujemy o zmianach organizacyjnych w Bibliotece SUM.

W strukturze Biblioteki zostaje stworzony Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki.

Dział Bibliografii i Dokumentacji zostaje przekształcony w Dział Bibliografii i Bibliometrii.

Dział Obsługi Użytkownika zostaje przekształcony w Dział Informacji Naukowej i Udostępniania Zbiorów.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 23.05.2022 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

------------------------------

Pełna struktura Biblioteki SUM

------------------------------

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker