Polska Platforma Medyczna - konferencja

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:
PPM fundusze PPM wieksze logo PPM UE logo

Biblioteka SUM informuje o konferencji online Otwarta medycyna w praktyce polskich instytucji naukowych/Open Medicine in the practice of Polish scientific institutions, która odbędzie się w dniach 21-22.01.2021 r.
Konferencja podsumowuje realizację projektów powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki:

PPM logo Polska Platforma Medyczna
portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
ISC logo small InterScienceCloud
Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Więcej informacji i rejestracja na stronie Konferencji
Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zarejestrowane na konferencję otrzymają linki do poszczególnych sesji na platformie Zoom drogą e-mailową najpóźniej na dzień przed terminem wydarzenia.

Zapraszamy do udziału!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker