Całodobowe trezory w Bibliotekach SUM

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Z przyjemnością powiadamiamy, że całodobowe trezory znajdują się we wszystkich Oddziałach Biblioteki SUM: w Katowicach-Ligocie, Zabrzu-Rokitnicy oraz w Sosnowcu. Zwroty książek wypożyczonych z bibliotek możliwe są jedynie do trezorów!
Trezor w Sosnowcu  trezor Rokitnica