Polityka Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

NCN logo poziom

 

Uprzejmie informujemy o komunikacie, który ukazał się na stronie Narodowego Centrum Nauki dnia 3 czerwca br., dotyczącym wprowadzenia przez tę instytucję Polityki Otwartego Dostępu.

Dokument określa zasady publikowania w otwartym dostępie wyników badań (głównie dotyczy to artykułów w recenzowanych czasopismach, ale także np. recenzowanych materiałów konferencyjnych, czy też oryginalnych danych badawczych) będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych na naukę.

Polityka OA zawiera informacje o ścieżkach publikacyjnych, spełniających kryteria zgodności z Planem S, o kwalifikowalności kosztów oraz pozostałe wytyczne dotyczące licencji i zachowania praw autorskich, jak również terminarz zmian obowiązywania niektórych zapisów.

Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostepu do publikacji pdf

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker