Bibliotekarz w komitecie

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

W 2020 roku w Łodzi w dniach 22-26 czerwca odbędzie się konferencja stowarzyszenia European Association for Health Information and Libraries. Konferencja rokrocznie gromadzi bibliotekarzy medycznych z Europy i spoza niej.
Tematyka konferencji w nadchodzącym roku będzie obejmowała zagadnienia Open Access.
Przygotowaniem tematyki oraz wyborem wystąpień konferencyjnych zajmował się międzynarodowy komitet programowy.
Jednym z członków tegorocznego komitetu jest pracownik Biblioteki SUM pani Justyna Seiffert, która uczestniczyła w spotkaniu Komitetu w listopadzie w Łodzi.

lodz

Zdj. Guus van den Brekel

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker