Baza - Academic Search Ultimate

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Academic Search Ultimate - baza zawiera kolekcję recenzowanych naukowo czasopism pełnotekstowych, w tym wiele publikacji indeksowanych w wiodących bazach abstraktowych. Zebrane w jednej kolekcji czasopisma naukowe, magazyny, periodyki, raporty, książki, materiały audiowizualne zaspokoją potrzeby specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa, literatury, aż po matematykę, farmakologię, studia kobiece, zoologię i wiele innych. Baza zawiera tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Azji, Oceanii, Europy i Ameryki Łacińskiej. 


WEJCIE DO BAZY

Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).


Źródło: https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-usugi/bazy-danych/academic-search-ultimate

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker