Awaria urządzeń Bezobsługowego Centrum Wydruku w Katowicach-Ligocie

Zmiana rozmiaru tekstu:

AwariaUprzejmie informujemy użytkowników o awarii infokiosków BCW w oddziale Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie.

Urządzenia wymagają wymiany dysku – nie jest możliwe ustalenie terminu dokonania naprawy.