Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Materiały informacyjne SUM o OA

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Materiały informacyjne przygotowane przez bibliotekarzy SUM:

 • Open Access. Czasopisma otwarte, kanały dostępu, repozytoria.
  (prezentacja; mgr Justyna Seiffert)
 • ORCID (Open Researcher and Contributor ID) Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów Prac Naukowych. Każdy naukowiec chce, aby cytowania jego prac były liczone właściwie, a dorobek naukowy nie został przypisany innej osobie (pobierz PDF, zobacz prezentację w Prezi)
  (mgr Krzysztof Gościniak)
 • Bazy wiedzy typu Current Research Information System (CRIS) CRIS jest źródłem informacji o funduszach, pozwala uniknąć powielania badań, ułatwia śledzenie pełnych tekstów publikacji naukowych, nawiązywanie kontaktów pomiędzy badaczami. Daje możliwość generowania naukowego CV, zarządzania informacją o projektach, tworzenia bibliografii i raportów torując drogę do wdrożeń i komercjalizacji badań.
  (prezentacja; mgr Krzysztof Gościniak)
 • Springer Open Choice - program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych.
  (prezentacja; mgr Tomasz Wilgos)
 • Plakaty A3 do pobrania (mgr Anna Tyczka)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker