Zmiana rozmiaru tekstu:

niepolomski

Profesor Witold Niepołomski.
Twórca śląskiej patomorfologii 

Red. Daniel Sabat

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2009, 252 s., nlb. 30. 
Prace CDDMiF nr 14

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Zgodnie z pierwotnym założeniem, monografia ta miała się ukazać z okazji 90. rocznicy urodzin i 70-lecia pracy zawodowej Profesora Witolda Niepołomskiego, doktora honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej, byłego kierownika I Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu, dziekana Wydziału Lekarskiego (1953?1955; 1960?1962) oraz rektora Śląskiej Akademii Medycznej (1962?1971). Nieubłagany los sprawił, że zaledwie kilka miesięcy po swych 90. urodzinach Pan Profesor odszedł od nas na zawsze.

Profesor Witold Niepołomski... Dla współczesnych lekarzy postać już niemal legendarna.
W latach wojny, jako młody lekarz, brał udział w tajnym nauczaniu medycyny w Warszawie, był uczestnikiem powstania warszawskiego. Po wojnie odbudowywał Zakład Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego i współtworzył pierwszy uniwersytecki Zakład Anatomii Patologicznej w Łodzi.
Jeden z wielkich ?Ojców Założycieli? naszej Alma Mater, którzy przybywając przed 60 laty na Śląsk, budowali od podstaw ówczesną Akademię Lekarską, tworząc perspektywę dla rozwoju śląskiej medycyny.
Kierownik, twórca i budowniczy pierwszej na Śląsku Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej (Patomorfologii) w Zabrzu, w której ? dzięki wieloletniej tytanicznej pracy, uporowi i wytrwałości Szefa, wspieranego przez zespół oddanych mu współpracowników ? wyszkolono od podstaw kadry lekarzy patomorfologów oraz techników i laborantów sekcyjnych dla całej służby zdrowia województw katowickiego, opolskiego oraz wielu innych regionów Polski.
Twórca śląskiej patomorfologii, wychowawca kilku pokoleń patomorfologów i onkologów, wspaniały lekarz, diagnosta i dydaktyk, służący do końca swą wiedzą i doświadczeniem kolejnym pokoleniom śląskich patomorfologów.
Naukowiec, który z młodego narybku pracowników naukowo- dydaktycznych Katedry, studentów i lekarzy potrafił stworzyć prężny zespół naukowy, dając początek nowej, niezwykle ważnej dla Śląska, gałęzi wiedzy medycznej ? patomorfologii chorób zawodowych.
Ukoronowaniem wielu lat pracy oraz bagażu doświadczeń jest dzieło Nauczyciela i jego uczniów, jakim jest śląska szkoła patomorfologii Profesora Witolda Niepołomskiego.
Pełniąc w latach 1962?1971 obowiązki rektora, przystąpił do realizacji zapoczątkowanego przez jego poprzednika ? prof. Witolda Zahorskiego ? projektu przeniesienia siedziby Śląskiej Akademii Medycznej do Katowic, tworząc ośrodek akademicki w Katowicach-Ligocie, a następnie powołując Wydział Farmaceutyczny.
Lekarz-muzyk, wspaniały skrzypek, na trwałe wpisany w dzieje śląskiej medycyny i muzyki.
Niniejsza publikacja składa się z kilku części, w których obok kalendarium życia Witolda Niepołomskiego zawarto m.in. wspomnienia członków najbliższej rodziny, przyjaciół i współpracowników oraz jego dorobek naukowy. Przypomniano także niektóre z licznych wypowiedzi Profesora poświęconych patomorfologii i jej historii.

Daniel Sabat

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker