Zmiana rozmiaru tekstu:

gorny s cie-opawa s

Górny Śląsk ? dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego. 

Red. Jerzy Marian Dyrda i Joanna Miozga.

Katowice: ŚAM Biblioteka Główna 2007, 320 s.
Prace CDDMiF nr 12 

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

Spis treści:

 1. Danuta Błahut-Zaleska: Znaczenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie dla lecznictwa w regionieJerzy M. Dyrda, Horst Dolezal: Doktor Hermann Hinterstoisser ? lekarz, organizator, pierwszy dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie (w 75. rocznicę śmierci)
 2. Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Doktor Jan Kubisz (1885?1948), lekarz ubogich. W 60. rocznicę śmierci dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie
 3. Karol Skałka: Doktor Tadeusz Brachaczek ? kronikarz szpitalnictwa cieszyńskiego
 4. Barbara Karnas-Greń: Znaczenie gazety szpitalnej dla dokumentowania lecznictwa w regionie (na przykładzie ?Wiadomości z Ulicy Bielskiej 4?)
 5. Dan Gawrecki: Śląsk ? historyczny przegląd granic politycznych i podziałów administracyjnych
 6. Milan Myška: Biografický slovník Slezska a severní Moravy (ú vaha o smyslu a koncepci regionálních biografických slovníků)
 7. Włodzimierz Kaczorowski, Jerzy M. Dyrda: Internet a nowe możliwości w badaniach naukowych nad dziejami regionu
 8. Karel Müller: Zdravotní péče a lékárenství ve východní části bývalého Rakouského Slezska (na Těšínsku) ve fondech Zemského archivu v Opavě
 9. Elżbieta Matuszek, Piotr Greiner: Źródła do dziejów medycyny na Górnym Śląsku do 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach
 10. Horst Dolezal: Oberschlesische Studenten an der medizinischen Fakultät der Universität Wien in den Jahren 1818 bis 1938
 11. Janusz Spyra: Ź ródła do dziejów opieki zdrowotnej na Śląsku Cieszyńskim
 12. do I wojny światowej
 13. Andrea Pokludová: Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19.
 14. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty
 15. Jan Szymik: Lecznictwo ludowe na ziemi cieszyńskiej
 16. Pavel Šopák: Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 ? pohled dějin architektury
 17. Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Diakonat ewangelicki w służbie chorym
 18. na Śląsku Cieszyńskim
 19. Ilona Pavelková: Muzejní sbírkové předměty jako zdroj poznání historie zdravotnictví
 20. Halina Kulik:Pamiętniki i wspomnienia przyczynkiem do dziejów opieki medycznej
 21. Anna Rusnok: Rękopisy medyczne w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker