Zmiana rozmiaru tekstu:

kokot

Franciszek Kokot: Lekarz, Uczony, Nauczyciel

Wyd. 2 poszerzone 
Red. Jan Duława. 

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2009, 273 s., nlb. 1. 
Prace CDDMiF nr 16

 Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Monografia Franciszek Kokot? Lekarz, Uczony, Nauczyciel poświęcona jest wybitnemu nefrologowi i specjaliście w zakresie chorób wewnętrznych, organizatorowi i długoletniemu kierownikowi Kliniki Nefrologii w Katowicach, prof. zw. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Franciszkowi Kokotowi. Pierwsze wydanie ukazało się w 1999 roku, z okazji 70. Urodzin oraz 50-lecia pracy naukowej Pana Profesora. Wydanie obecne zostało poszerzone o materiały z minionego dziesięciolecia.

Publikacja ujmuje bogaty dorobek znanego w świecie naukowca, prezentując także jego sylwetkę od nieco mniej oficjalnej strony. W opracowaniu ? poza materiałem ściśle faktograficznym, jak kalendarium życia, bibliografia publikacji naukowych, spis powstałych pod jego kierunkiem prac doktorskich i habilitacyjnych ? zawarto refleksje osób, które zetknęły się z Franciszkiem Kokotem w życiu zawodowym, w tym wypowiedzi jego wieloletniego szefa i mistrza ? prof. dr. hab. Kornela Gibińskiego, oraz wychowanków. Przytoczono również wykład prof. Kokota wygłoszony podczas uroczystości nadania mu doktoratu honoris causa w macierzystej uczelni oraz rozmowy przeprowadzone z Jubilatem w ostatnich dniach października 1999 i 2009 roku.

Teresa Białek

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker