Baza - Journal Citation Reports

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Journal Citation Reports wykorzystywana jest do przeprowadzania analizy i oceny czasopism. Zawarte w niej współczynniki obliczane są w oparciu o cytowania zamieszczane w poszczególnych czasopismach. JCR przedstawia powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami za pomocą kilku współczynników, z których najczęściej używanym jest impact factor (IF) -średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat, (inaczej mówiąc jest to stosunek liczby cytowań do liczby artykułów).
Baza wydawana jest w 2 seriach: Science Edition i Social Sciences Edition.


WEJCIE DO BAZY


 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker