Baza - Cochrane Library

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

The Cochrane Library jest zbiorem sześciu baz danych, zawierających różnego rodzaju, wysokiej jakości opracowania służące pomocą w podejmowaniu decyzji zarówno przez lekarzy, jak też zarządzających ochroną zdrowia oraz pacjentów.

The Cochrane Library składa się z:

  1. Cochrane Systematic Reviews (Cochrane Reviews) - największa i najważniejsza część Cochrane Library, obejmuje prace w postaci systematycznych przeglądów, dotyczących skuteczności działań leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w ramach ochrony zdrowia. Przeglądy z Cochrane Systematic Reviews rejestrowane są w bazie Medline (PubMed).
  2. Database of Abstracts of Reviews of Effects (Other Reviews) – DARE – uzupełnia Cochrane Systematic Reviews, zawiera, podsumowujące i oceniające jakość badań, przeglądy stworzone poza The Cochrane Collaboration. DARE jest unikalną bazą zawierającą streszczenia ocenionych pod względem jakości przeglądów.
  3. Cochrane Central Register of Controlled Trials (Clinical Trials) - baza bibliograficzna zawierająca opisy oraz w wielu przypadkach streszczenia testów z grupą kontrolną. Informacje pochodzą z baz bibliograficznych oraz innych źródeł drukowanych.
  4. Cochrane Methodology Register (Methods Studies) – zawiera dane bibliograficzne publikacji dotyczących metod stosowanych w przypadku przeprowadzania testów z grupą kontrolną. Obejmuje artykuły z czasopism, książki oraz materiały konferencyjne. Artykuły zaczerpnięto z bazy Medline oraz ręcznego wyszukiwania.
  5. Health Technology Assessment Database (Technology Assessments) – zbiera informacje na temat ukończonych i trwających badań dotyczących technologii medycznych z całego świata.
  6. NHS Economic Evaluation Database (Economic Evaluations) – NHS EED – służy jako pomoc w podejmowaniu decyzji poprzez systematyczne gromadzenie analiz ekonomicznych z całego świata, ocenianie ich jakości i podkreślanie ich względnych mocnych i słabych stron.

Zobacz:
- Proces przygotowywania przeglądów systematycznych, z uwzględnieniem  przeglądów Cochrane. Bała Małgorzata, Leśniak Wiktoria, Jaeschke Roman.  Pol. Arch. Med. Wewn. 2015; 125 (Special Issue), s. 16-25. http://pamw.pl/sites/default/files/Cochrane%202_ONLINE_1.pdf
- jak korzystać z bazy Cochrane.


WEJCIE DO BAZY

Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker