Zmiana rozmiaru tekstu:

katalog s

Katalog Starych Druków Medycznych
w Bibliotekach Śląska Górnego i Cieszyńskiego

Red. Alfred Puzio
Katowice: ŚAM - Biblioteka Główna.

Cz. I 1982, s. 209, nlb. 46,
Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Cz. II 1985, s. 184, nlb. 33,
Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Dwutomowa edycja dokumentuje 1251 (cz. I - 735, cz. II - 516) starych druków medycznych rozproszonych w czternastu placówkach naukowych i kulturalno-oświatowych Górnego Śląska
i Śląska Cieszyńskiego, m.in. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Oddziale Zabytkowym Biblioteki Śląskiej w Cieszynie, Oddziale Biblioteki Śląskiej w Bytomiu, Bibliotece oo. Bonifratrów
w Cieszynie, Bibliotece im. Bogusława Tschammera przy kościele ewangelickim w Cieszynie, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu - Oddział Zbiorów Specjalnych w Rogowie Opolskim, Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie.

Największą grupę stanowią druki osiemnastowieczne. Najwięcej zachowanych książek ogłaszanych było w językach niemieckim i łacińskim. Tylko 97 starodruków (cz. I - 32, cz. II - 65) stanowią tzw. silesiaka. Opisane w katalogu książki medyczne mają różnorodną formę wydawniczą: są wśród nich opracowania encyklopedyczne, poradniki, monografie oraz rozprawy doktorskie. Pod względem tematycznym reprezentowane są wszystkie zagadnienia medyczne występujące w XVI-XVIII w. Często występuje tematyka ginekologiczno-położnicza, epidemiologiczna i wenerologiczna. Tematem wielu pozycji są uzdrowiska śląskie, leczenie ran.

Katalog opracowany został w układzie alfabetycznym. Zaopatrzony jest w indeks nazw osobowych, wykaz wykorzystanych źródeł bibliograficznych, wykaz używanych skrótów i siglów placówek, w których znajdują się starodruki.

Redakcja

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker