Bazy danych, serwisy czasopism

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Licencjonowane zasoby podlegają ochronie w ramach praw autorskich.

Z licencjonowanych zasobów mogą korzystać:

  • pracownicy oraz studenci SUM,
  • pozostali użytkownicy wyłącznie w bibliotekach SUM.

Licencje na korzystanie z baz danych zabraniają:

  • znacznego lub systematycznego kopiowania (zgrywania) wielu artykułów, numerów czy woluminów czasopisma, całych rozdziałów książek),
  • publikowania licencjonowanych zasobów w całości ani w części,
  • używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line,
  • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania materiałów będących przedmiotem licencji,

Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Systemy rejestrują logowania, tytuły czasopism, liczbę ściąganych pełnych tekstów wg numerów IP komputerów.

Użytkowanie baz niezgodnie z warunkami podpisanej przez SUM umowy licencyjnej może spowodować zablokowanie przez dystrybutora dostępu do serwisu.

Najczęście przeszukiwane bazy medyczne:

Polska Bibliografia Lekarska od roku 1991- informacje o bazie, jak wyszukiwać - ulotka  pdf
PubMed jak wyszukiwać - ulotka pdf
Embase informacje o bazie
Web of Science + narzędzie InCites informacje o bazie
Scopus + narzędzie SciVal informacje o bazie

Bazy medyczne dostępne w ramach komputerowej sieci Uczelni oraz przez usługę zdalna praca:

 

Tytuł bazy / kolekcji czasopism Informacje dodatkowe
 Academic Search Ultimate informacje o bazie
 AccessMedicine informacje o bazie
 ACS Publications informacje o bazie
 Agricola informacje o bazie
 Agro informacje o bazie
 AHFS Consumer Medication Information informacje o bazie
 Arts & Humanities Citation Index informacje o bazie
 Bates’ Visual Guide to Physical Examination informacje o bazie
 Bazy danych i źródła National Institutes of Health  
BMJ Publishing Group informacje o bazie
 Business Source Ultimate informacje o bazie
 British National Formulary zob. info. MedicinesComplete
 Cambridge University Press informacje o bazie
 Clarke's Analysis of Drugs and Poisons zob. info. MedicinesComplete
 ClinicalKey informacje o bazie
 Cochrane Library informacje o bazie
 Cochrane Clinical Answers informacje o bazie i pomoc
Conference Proceedings Citation Index - Science - Web of Science informacje o bazie
 Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities informacje o bazie
 Dentistry & Oral Sciences Source informacje o bazie
 DynaMed Plus informacje o bazie
 Elsevier zob. Science Direct
 Embase informacje o bazie
 ERIC informacje o bazie
 GreenFILE informacje o bazie
 Health Source - Consumer Edition informacje o bazie
 Health Source: Nursing/Academic Edition informacje o bazie
 Herbal Medicines zob. info. MedicinesComplete
 InCites (Web of Science) informacje o bazie
 Journal Citation Reports
 edycje: Science, Social Science
 od roku 1997
informacje o bazie
 Journal of Visualized Experiments - Jove
  Neuroscience
  Biology
  Medicine
informacje o bazie
 Karger informacje o bazie
 Legalis C.H. Beck informacje o bazie
 Library, Information Science & Technology Abstracts informacje o bazie
 LWW zob. Ovid LWW Journals
 Martindale: The complete drug reference zob. info. MedicinesComplete
 MedicinesComplete informacje o bazie

 Medline
  PubMed
  Ebsco Medline Complete
 
Ovid
  Web of Knowledge

jak wyszukiwać - ulotka pdf

 Medtube informacje o bazie
 Ovid LWW Journals informacje o bazie
 Oxford Journals informacje o bazie
 Polska Bibliografia Lekarska
 za lata 1901-1939
 za lata 1979-1990
 od roku 1991

informacje o bazie
jak wyszukiwać - ulotka pdf

 PubMed zob. Medline
 Reaxys (zawiera Medicinal Chemistry) informacje o bazie
 Science Citation Index-Expanded informacje o bazie
 SciVal informacje o bazie
 Social Sciences Citation Index informacje o bazie
 Science Direct (Elsevier)
 dostęp z serwera wydawcy
 dostęp na platformie Infona
informacje o bazie
 Scopus + narzędzie SciVal informacje o bazie
 Springer
 dostęp z serwera wydawcy
 dostep na platformie Infona

informacje o bazie

Stockley's Drug Interactions

zob. info. MedicinesComplete

 Taylor & Francis Online

informacje o bazie

 UpToDate informacje o bazie
 USMLE Easy

informacje o bazie

 Wiley Online Library informacje o bazie
 Web of Science + narzędzie InCites informacje o bazie
   
Zobacz także: darmowe źródła elektroniczne (bazy danych, książki elektroniczne)  

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker