Zestawienia tematyczne (pomoc przy wyszukiwaniu literatury, opracowanie tematu)

Zmiana rozmiaru tekstu:

Zestawienia wykonywane są w Bibliotece Głównej, z udziałem Czytelnika,
po wczesniejszej telefonicznej rezerwacji terminu pod nr 32 208 35 20.

Terminy ustalane są indywidualnie z każdym czytelnikiem,
nie ma możliwości rezerwacji tego samego terminu dla grupy studentów.

Przygotowanie tematycznego zestawienia z baz danych

W Bibliotece Głównej SUM wykonuje się na zamówienie czytelnika zestawienia z bibliograficznych baz danych. Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób piszących pracę licencjacką, magisterską lub publikację naukową innego rodzaju. Oferta dotyczy zarówno studentów i pracowników naukowych SUM, jak również osób spoza Uczelni (np. studentów innych uczelni, lekarzy, pielęgniarek).

W toku przygotowania zestawienia przeszukiwane są następujące bazy danych dostępne w Bibliotece SUM:

  1. Polska Bibliografia Lekarska – baza ogólnomedyczna, zawiera opisy artykułów głównie z czasopism polskich, opisy monografii, prac habilitacyjnych i doktorskich, materiałów zjazdowych,
  2. Medline – baza ogólnomedyczna, zawiera opisy artykułów z czasopism światowych, z przewagą amerykańskich,
  3. Embase – baza ogólnomedyczna, zawiera opisy artykułów z czasopism światowych z przewagą europejskich; baza o poszerzonym profilu farmakologicznym.


Wskazówki dla osób chcących skorzystać z usługi

Wykonanie zestawienia

  1. Z uwagi na konieczność precyzowania tematu w trakcie wyszukiwań, zestawienie wykonuje się z udziałem Czytelnika, po wczesniejszej telefonicznej rezerwacji terminu.
  2. Osoba, dla której ma zostać przygotowane zestawienie, powinna się zgłosić do Biblioteki, gdzie podaje temat pracy i/lub interesujące ją zagadnienia.
  3. Bibliotekarz w obecności czytelnika przeszukuje wybrane bazy danych oraz instruuje go o obsłudze bazy – jak zbudowany jest opis w bazie, w jaki sposób przeglądać i zaznaczać rekordy itp. Bazy zawierają tylko opisy bibliograficzne publikacji i ewentualnie streszczenia.
  4. Następnie czytelnik samodzielnie przegląda na monitorze przygotowane zestawienie i wybiera interesujące go publikacje.
  5. Po zakończeniu selekcji drukowane są wybrane opisy publikacji w dowolnym formacie: opis skrócony lub ze streszczeniami. Na potrzeby wyszukania pełnego tekstu dokumentu wystarczający jest opis skrócony publikacji, który umożliwia odnalezienie artykułu w czasopiśmie.

Pełne teksty publikacji w wersji elektronicznej

Jeżeli Biblioteka ma dostęp do wersji elektronicznej artykułu, Czytelnik może odszukać pełny tekst publikacji. Artykuł można zapisać na nośniku pendrive lub przesłać pocztą elektroniczną. Możliwe jest także otrzymanie tekstu w postaci wydruku (0,13 zł/strona)

 

Pełne teksty publikacji w wersji drukowanej

Publikacje w materiałach dostępnych tylko w formie drukowanej Czytelnik może przejrzeć na miejscu i/lub zamówić wykonanie odbitek ksero.

Opłaty za ksero - cennik

  • W przypadku zamawiania odbitek kserograficznych wydrukowane zestawienie z baz danych należy poprzecinać, aby na jednej kartce znajdował się jeden opis publikacji. Każdą kartkę należy uzupełnić sygnaturą zamawianej publikacji oraz podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.
  • Odbiór zamówionych odbitek ksero następuje w terminie wyznaczonym przez Bibliotekę.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker