Nowości w PPM

Multiwyszukiwarka 

Nowe tytuły w IBUK-u! Czerwiec 2022

włącz .

libra ibuk pl logo biel

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi tytułami zakupionym w ramach platformy polskich książek elektronicznych IBUK-Libra.

  1. Współczesne wyzwania bioetyki i etyki. Red. Chudzińska, Małgorzata; Grześk, Grzegorz; Sinkiewicz, Władysław . Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
  2. Reumatologia kliniczna. TOM 1 i 2. Red. Zimmermann-Górska, Irena. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2008.
  3. Diagnostyka laboratoryjna. Red. Solnica, Bogdan. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Do wszystkich książek dostępnych na platformie Ibuk można również dotrzeć z katalogu bibliotecznego Primo. Po wyszukaniu książki, w rezultatach znajdą się zarówno książki drukowane, jak i elektroniczne, jeżeli są dostępne.

Dostęp do książek w serwisie Ibuk możliwy jest również na komputerze poza siecią Uczelni przez usługę serwer Proxy.

Cykl szkoleń Naukowiec Doskonały – warsztaty z przepisami dla naukowców i chcących wiedzieć więcej

włącz .

okulary

Biblioteka SUM zaprasza na otwarte szkolenia z cyklu Naukowiec Doskonały – warsztaty z przepisami dla naukowców i chcących wiedzieć więcej. Warsztaty skierowane są do głownie do pracowników naukowych, ale mogą w nich brać udział również inne zainteresowane osoby.

Tematyka pierwszych trzech szkoleń to korzystanie z Polskiej Platformy Medycznej, praktyczne aspekty tworzenia DMP (Planów Zarządzania Danymi) oraz zakup zasobów elektronicznych przez Bibliotekę SUM.

Warsztaty będą odbywać się w postaci online (MS Teams).

Więcej informacji o warsztatach, terminy zajęć oraz formularz rejestracyjny.

Zmiany organizacyjne w Bibliotece SUM

włącz .

Library build

Uprzejmie informujemy o zmianach organizacyjnych w Bibliotece SUM.

W strukturze Biblioteki zostaje stworzony Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki.

Dział Bibliografii i Dokumentacji zostaje przekształcony w Dział Bibliografii i Bibliometrii.

Dział Obsługi Użytkownika zostaje przekształcony w Dział Informacji Naukowej i Udostępniania Zbiorów.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 23.05.2022 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

------------------------------

Pełna struktura Biblioteki SUM

------------------------------

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker