Nowości w PPM

Multiwyszukiwarka 

Nowe tytuły w IBUK-u! Czerwiec 2022

włącz .

libra ibuk pl logo biel

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi tytułami zakupionym w ramach platformy polskich książek elektronicznych IBUK-Libra.

  1. Współczesne wyzwania bioetyki i etyki. Red. Chudzińska, Małgorzata; Grześk, Grzegorz; Sinkiewicz, Władysław . Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022.
  2. Reumatologia kliniczna. TOM 1 i 2. Red. Zimmermann-Górska, Irena. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2008.
  3. Diagnostyka laboratoryjna. Red. Solnica, Bogdan. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Do wszystkich książek dostępnych na platformie Ibuk można również dotrzeć z katalogu bibliotecznego Primo. Po wyszukaniu książki, w rezultatach znajdą się zarówno książki drukowane, jak i elektroniczne, jeżeli są dostępne.

Dostęp do książek w serwisie Ibuk możliwy jest również na komputerze poza siecią Uczelni przez usługę serwer Proxy.

Zmiany organizacyjne w Bibliotece SUM

włącz .

Library build

Uprzejmie informujemy o zmianach organizacyjnych w Bibliotece SUM.

W strukturze Biblioteki zostaje stworzony Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki.

Dział Bibliografii i Dokumentacji zostaje przekształcony w Dział Bibliografii i Bibliometrii.

Dział Obsługi Użytkownika zostaje przekształcony w Dział Informacji Naukowej i Udostępniania Zbiorów.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 23.05.2022 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

------------------------------

Pełna struktura Biblioteki SUM

------------------------------

Dostęp testowy do baz McGraw-Hill Medical

włącz .

McGraw Hill Medical Logo RGB

Zapraszamy do testowania baz na platformie McGraw-Hill Medical.

Platforma McGraw-Hill Medical stanowi rodzinę medycznych baz wiedzy i narzędzi zaprojektowanych w celu realizacji kompleksowego procesu nauczania po stronie wykładowców i studentów. Zapewnienia także wsparcie studentom, stażystom, asystentom czy pielęgniarkom w ich codziennych czynnościach klinicznych.
Poszczególne moduły umożliwiają dostęp do e-booków, studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files), filmów instruktażowych w zakresie diagnostyki i procedur medycznych, bazy zdjęć, diagramów, rysunków i animacji, testów i badań diagnostycznych, wytycznych w zakresie badań przesiewowych i medycyny prewencyjnej, międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines), zintegrowanej bazy danych leków, a także programów nauczania, obejmujących materiały do nauki i pytania przeglądowe.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker