logo SUM

Zdalny dostęp do zbiorów

Usługa serwer Proxy pozwala na korzystanie z elektronicznych zasobów bibliotecznych poza siecią akademicką, np. w domu, w podróży..

Oprogramowanie może być uruchomione także na urządzeniach mobilnych.
Ważne!
Korzystanie z usługi możliwe jest przy użyciu hasła i loginu Wirtualnej Uczelni np. s12345@365.sum.edu.pl lub d12345@365.sum.edu.pl
Skonfiguruj przeglądarkę internetową / system do pracy z serwerem Proxy SUM
wg instrukcji:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Opera
macOS
Android
iOS (iPad/iPhone)
Jak to działa?
Po skonfigurowaniu przeglądarki internetowej / systemu do pracy z serwerem Proxy SUM:
1. otworzyć przeglądarkę internetową,
2. przejśc do spisu baz biomedycznych lub wpisać adres zasobu, z którego chce się korzystać,
3. w okienku, które się pokaże, wpisać login (np. s12345@365.sum.edu.pl) i hasło.

Przeglądarka zapamiętuje dane logowania przez 2 godziny. Wyłączenie przeglądarki spowoduje automatyczne wylogowanie.
Program zdalna praca pozwala na korzystanie z elektronicznych zasobów bibliotecznych poza siecią akademicką, np. w domu, w podróży.

Oprogramowanie może być uruchomione także na urządzeniach mobilnych.

Z usługi mogą korzystać tylko pracownicy będący na etacie SUM.
Wypełniony i wydrukowany formularz rejestracyjny należy przesłać do:
Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM,
ul. Poniatowskiego, Katowice (IV piętro),
tel. 32 208-35-54.
Kontakt: informatyka@sum.edu.pl
Jak to działa?
1. na urządzeniu uruchomić program dostarczony przez Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM,
2. przejść do przeglądarki internetowej do spisu baz biomedycznych i wybrać zasób, z którego chce się korzystać.
3. lub wpisać adres zasobu, z którego chce się korzystać.