logo SUM

Konfiguracja przeglądarki
– usługa proxy dla studentów SUM

Mozilla Firefox

 • Uruchamiamy przeglądarkę Mozilla Firefox. Z menu głównego wybieramy „Narzędzia” -> „Ustawienia”.
 • Do wyszukiwarki wpisujemy „proxy” i dalej klikamy w „Ustawienia…”
  Ważne jest aby adres wpisany był z przedrostkiem „http://….”
  Całość potwierdzamy klikając OK.

 • Restartujemy przeglądarkę.

Microsoft Edge  Google Chrome Opera

 • Uruchamiamy „Panel sterowania” systemu Windows. Wyszukujemy słowo kluczowe „proxy”…
 • … wybieramy „Konfiguruj serwer proxy”.
 • Wybieramy zakładkę „Połączenia” a następnie klikamy w „Ustawienia sieci LAN”.
 • Zaznaczamy „Użyj skryptu automatycznej konfiguracji” i wpisujemy adres http://sum.edu.pl/proxy.pac
 • Ważne jest aby adres wpisany był z przedrostkiem „http://….”
  Całość potwierdzamy klikając OK i dalej OK.
 • Restartujemy przeglądarkę.

macOS

 • Instalujemy przeglądarkę Chrome ze sklepu App Store.
 • W preferencjach systemowych wybieramy „Sieć”.
 • W panelu zawierającym spis dostępnych sieci internetowych, wybieramy sieć z której korzystamy, a następnie klikamy w przycisk „Zaawansowane…”
 • Wybieramy kolejno zakładkę „Proxy”, dalej zaznaczamy „Automatyczna konfiguracja proxy” oraz wpisujemy w pozycję URL: http://sum.edu.pl/proxy.pac
 • Ważne jest aby adres wpisany był z przedrostkiem „http://….”
 • Całość potwierdzamy klikając OK. Można zamknąć wcześniej otwarte okna. Aby skorzystać z proxy należy ponownie uruchomić przeglądarkę Chrome.

Android – urządzenia mobilne

Konfigurowanie mobilnej przeglądarki  Firefox Nightly do pracy z PROXY:

 • Pobierz i instaluj przeglądarkę Firefox Nightly ze sklepu Play
 • Po uruchomieniu przeglądarki Firefox Nightly w pole adresu wpisz: about:config, następnie wyszukaj network.proxy.type i ustaw wartość: 2.
 • Ustaw kolejny parametr – network.proxy.autoconfig_url – wpisz http://sum.edu.pl/proxy.pac

iOS – urządzenia mobilne – iPad/iPhone

 • Wejdź do ustawień systemu, klikając ikonę koła zębatego:
 • W menu „Ustawienia”, wybierz opcję „Wi-Fi” (1), a następnie wybierz sieć (2), z którą jesteś połączony.
 • W panelu konfiguracji twojej sieci Wi-Fi wybierz „Auto” (3), a w okienku URL (4) wpisz adres http://sum.edu.pl/proxy.pac (ważne jest aby adres wpisany był z przedrostkiem http://….):
 • Zamknij konfigurację sieci, klikając w opcję „Wi-FI” (5).
 • Przed pierwszym połączeniem zrestartuj przeglądarkę lub całe urządzenie.
 • Od tej chwili możesz już przeglądać strony zasobów elektronicznych dostępnych z sieci SUM. Przeglądarka jedynie poprosi o zalogowanie się, co jest omówione poniżej.

 • W najnowszych wersja systemu IOS najpierw wyświetlony zostanie komunikat o konieczności uwierzytelnienia.

 • Wybierz opcję „Ustawienia”, następnie system przeniesie cię do ustawień WiFi i poprosi o wpisanie loginu i hasła do konta studenckiego.
 • Zaloguj się do PROXY adresem email z domeny @365.sum.edu.pl oraz hasłem.

Uwaga! Gdyby w trakcie przeglądania stron internetowych, pomimo wcześniejszego zalogowania się, ponownie pokazał się komunikat „Wymagane uwierzytelnienie”:

 • wybierz „Ustawienia”,
 • w kolejnym oknie, gdzie wymagane jest login i hasło wybierz „Anuluj” bez wpisywania swoich danych. W systemie IOS starszym niż wersja 13, można wybrać „OK” – bez wpisywania loginu i hasła.

Jeżeli metoda ta nie poskutkuje i system IOS nadal często będzie wymagał zalogowanie się, wówczas wykonaj poniższą procedurę:

 • Sprawdź czy są dostępne aktualizację systemu IOS, jeżeli tak to wykonaj je.
 • Wyczyść historię przeglądanych stron i dane witryn dla używanej przeglądarki internetowej.
 • Wyłącz i włącz całe urządzenie.
 • Uruchom przeglądarkę i zaloguj się do PROXY.