Multiwyszukiwarka 

Baza - Scival

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

SciVal

Narzędzie SciVal pozwala na analizę danych zawartych w bazach Scopus oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze, analizować trendy w świecie nauki.

Więcej informacji o narzędziu.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto w Elsevier, Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker