Wypożyczanie książek

Zmiana rozmiaru tekstu:

Kto może wypożyczać?
Studenci, doktoranci oraz pracownicy Uczelni a także na specjalnych warunkach inne osoby (Patrz Regulamin korzystania § 4). Wypożyczanie jest możliwe dopiero po zapisaniu się do Biblioteki.

W jaki sposób zapisać się do Biblioteki?
Niezbędne są: elektroniczna legitymacja studencka, wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika oraz indeks, jeśli został wydany przez Dziekanat. Po zapisaniu się do Biblioteki, legitymacja pełni rolę karty bibliotecznej. Dla osób niebędących studentami SUM wydawana jest karta biblioteczna (koszt wydania zgodnie z Cennikiem).


Jak wypożyczyć książkę?
Wypożyczenie możliwe jest po uprzednim zamówieniu książki przez system/katalog biblioteczny. Loginem do systemu jest numer legitymacji a hasło ustalane jest przy zapisywaniu do Biblioteki. Po zalogowaniu należy odszukać potrzebną książkę w katalogu i zamówić ją do odpowiedniej biblioteki. Na podany przy zapisywaniu adres mail zostanie wysłana informacja o gotowości książki do odbioru w wypożyczalni. Książka oczekuje na odbiór w większości przypadków 7 dni.

Instrukcja skrócona pdf        Instrukcja pełna pdf


Co można wypożyczać?
Głównie książki a także inne kategorie zbiorów. Nie wypożycza się czasopism! Z czasopism można korzystać tylko w czytelniach Biblioteki.

Na jak długo można wypożyczać?
Każda z książek ma w systemie bibliotecznym określony status tj. ma przypisaną informację czy może być wypożyczona i na jak długo. Przeważają książki ze statusem: miesiąc, semestr i rok akademicki.

Ile można mieć wypożyczonych książek na koncie?
Pracownicy i studenci SUM mogą wypożyczyć do 25 książek, doktoranci SUM do 3 książek. Pozostałe kategorie czytelników - patrz Regulamin korzystania § 7.


Czy można przedłużyć wypożyczenie i jak to zrobić?
W większości przypadków można. Przedłużenie nie jest możliwe w sytuacji, kiedy na jej zwrot oczekuje już następny czytelnik lub nie pozwala na to status książki. Przedłużyć wypożyczenie można osobiście w Bibliotece, telefonicznie lub przez system biblioteczny.

Co grozi za niezwrócenie książki w terminie?
Kara w wysokości 0,50 zł. za każdy dzień zwłoki za każdą książkę. System biblioteczny wysyła na podany w deklaracji adres email upomnienie przypominające o konieczności zwrotu. Niezwrócenie książki w terminie powoduje również zablokowanie możliwości wypożyczania książek.

W jaki sposób dokonać opłat za nieterminowy zwrot lub innych zaległości?
- w Bibliotece Głównej oraz w jej Oddziałach;
- na konto Uczelni ING Bank Śląski S.A.:40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 (z dopiskiem: "Imię i nazwisko. Zaległości w Bibliotece").


Gdzie można sprawdzić stan konta bibliotecznego?
Po zalogowaniu na swoim koncie w systemie bibliotecznym a także w Bibliotece Głównej i jej oddziałach.

Zapomniałaś(eś) hasła?
Należy skontaktować się telefonicznie z dowolnym Oddziałem Biblioteki. Na adres email, podany podczas rejestracji w Bibliotece, zostanie wysłane hasło tymczasowe. Po zalogowaniu do systemu bibliotecznego przy użyciu hasła tymczasowego, zalecamy zmienić hasło. 

Czym skutkuje podpisanie karty obiegowej?
Zamknięciem i usunięciem konta bibliotecznego. Od tego momentu można korzystać ze zbiorów tylko na miejscu w czytelniach lub zapisać się do Biblioteki jako czytelnik innej niż Student kategorii.


Opracowano na podstawie: 
Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker