logo SUM

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI


Dostęp do serwisu JoVE Research oraz Education

,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu dostępu testowego do całości serwisu-czasopisma JoVE.

Journal of Visualized Experiments – Jove, jest wiodącym producentem i wydawcą video-artykułów w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. To recenzowane czasopismo naukowe publikujące filmy z doświadczeń naukowych wykonywanych w najlepszych laboratoriach na świecie.
Czasopismo jest rejestrowane przez bazę Medline/PubMed i składa się z kilku tematycznych sekcji.

Czytelnicy Biblioteki SUM poprzez wykupiony roczny dostęp mogą korzystać z sekcji Education, natomiast w ramach dostępu testowego możliwe jest korzystanie również z pozostałych zasobów JoVE czyli sekcji Research.


Serwis dostępny jest:

Dostęp testowy będzie aktywny do 30 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy do testowania i prosimy o komentarze czytinfo@sum.edu.pl

Zanim skorzystasz zapoznaj się z obowiązującymi zasadami.