logo SUM

Licencjonowane zasoby podlegają ochronie w ramach praw autorskich.

Z licencjonowanych zasobów mogą korzystać:

  • pracownicy oraz studenci SUM na komputerach pracujących w sieci SUM lub komputerach prywatnych przez usługę zdalna praca/proxy,
  • pozostali użytkownicy wyłącznie na miejscu w bibliotekach SUM.

Licencje na korzystanie z baz danych zabraniają:

  • znacznego lub systematycznego kopiowania (zgrywania) wielu artykułów, numerów czy woluminów czasopisma, całych rozdziałów książek,
  • publikowania licencjonowanych zasobów w całości ani w części,
  • używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line,
  • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania materiałów będących przedmiotem licencji.

Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Wykorzystanie licencjonowanych zasobów elektronicznych w procesie eksploracji tekstu i danych (Text and Data Mining – TDM) może być przedmiotem odrębnych zasad. Prosimy o kontakt w tej sprawie z p. Justyną Seiffert, tel. 32 20 83 563, jseiffert@sum.edu.pl

Uwaga!
Użytkowanie baz niezgodnie z warunkami podpisanej przez SUM umowy licencyjnej może spowodować zablokowanie przez dystrybutora dostępu do serwisu dla całej Uczelni.