logo SUM

Zasady elektronicznego regulowania opłat w Bibliotece SUM z użyciem bankowości elektronicznej przez serwis Przelewy24

1. Przy użyciu płatności elektronicznych możliwe jest regulowanie finansowych zaległości, związanych z wypożyczaniem zbiorów w Bibliotece SUM.

2. Opłaty, które można uregulować elektronicznie wraz z należnymi kwotami widoczne są po zalogowaniu na koncie użytkownika w systemie bibliotecznym Primo.

3. Regulowanie opłat elektronicznie stanowi formę alternatywną w odniesieniu do dotychczas funkcjonujących.

4. Usługa umożliwia przekazywanie opłat kanałami oferowanymi przez serwis Przelewy24.

5. Do korzystania z usługi upoważnieni są wszyscy użytkownicy posiadający konto biblioteczne w Bibliotece SUM.

6. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu na na konto czytelnika w systemie bibliotecznym Primo.

Zasada działania:

1. Uprawnieni użytkownicy kierowani są do serwisu Przelewy24, gdzie dokonywana jest opłata należności.

2. Po dokonaniu czynności związanych z opłaceniem należności, użytkownik otrzymuje mailowe potwierdzenia dokonanych operacji.

3. Uregulowanie należności następuje w momencie zaksięgowania przelewu przez serwis Przelewy24.

4. W przypadku posiadania przez czytelnika książek przeterminowanych na koncie bibliotecznym, opłacenie należności powoduje automatyczne ustawienie ich daty zwrotu na dzień zaksięgowania przelewu przez serwis Przelewy24. Pozycje takie należy albo prolongować logując się na konto biblioteczne, albo zwrócić do biblioteki, z której zostały wypożyczone.

Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje związane z działaniem usługi płatności elektronicznych użytkownicy zgłaszają przy użyciu formularza (pdf; 194 KB):

2. Reklamację należy wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Biblioteka powiadomi użytkownika e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje związane z działaniem serwisu Przelewy24 mogą być również zgłaszane bezpośrednio w serwisie Przelewy24 przy użyciu formularza, do którego link otrzymuje użytkownik w mailu informującym o rozpoczęciu transakcji.

5. Biblioteka nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu Przelewy24.