logo SUM

Projekt SUMienny student

Cel projektu to upowszechnianie wiedzy z zakresu historii medycyny i farmacji, zapoznanie młodzieży z dawnymi i współczesnymi środkami farmaceutycznymi, metodami leczniczymi, metodami diagnostycznymi, zielarstwem i ziołolecznictwem. Głównym przeznaczeniem przygotowanych w projekcie treści dydaktycznych jest promocja studiowania na kierunkach medycznych w GZM z podkreśleniem roli zawodów medycznych i ich odpowiedzialności społecznej jako zawodów wysokiego zaufania publicznego. Zajęcia dla licealistów odbywały się w kilku modułach tematycznych:

  • „Leki z dawnej apteki”
  • „Akcja reanimacja”
  • „Niezłe ziółko, czyli rzecz o naturoterapii”
  • „Co kryje kropla krwi”
  • „Głuchy czy głuchoniemy”

Z uwagi na możliwość podjęcia studiów na Uczelni z tradycjami, w ramach projektu zostanie przedstawiona historia trwania wybieranych przez młodzież Metropolii zawodów medycznych, a przyszli studenci zostali zapoznani z umiejętnościami jakimi dawniej dysponowali lekarze i farmaceuci w odniesieniu do współczesnych metod badawczych.

Projekt „SUMienny student – Historia medycyny i farmacji w teorii i praktyce od A do Z” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.