logo SUM

Library news


New titles in IBUK (Polish books)!
Czerwiec 2024

Take a look at the latest titles that have been added to the Polish e-book platform IBUK-Libra.

  1. Farmakologia. Mechanizmy – leki – farmakoterapia oparta na faktach. Tom 1. Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2023
  2. Farmakologia Mechanizmy leki farmakoterapia oparta na faktach Tom 2. Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2023
  3. Genetyka w wybranych chorobach neurologicznych u dzieci. Aleksandra Jezela-Stanek, Justyna Paprocka. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2023
  4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2018
  5. Pielęgniarstwo internistyczne. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2017
  6. Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Bogusław Pawlaczyk. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2012

All books available on the Ibuk platform can also be accessed from the Primo library catalogue. When you search for a book, the results will include both print and electronic books, if available.

Books on the Ibuk platform can also be accessed on a computer outside the University's network via a proxy server service.