logo SUM

Wypożyczanie

Kto może wypożyczać?

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Uczelni, a także na specjalnych warunkach inne osoby (Regulamin korzystania § 4). Wypożyczanie jest możliwe dopiero po zapisaniu się do Biblioteki.

Jak aktywować konto biblioteczne?

Samodzielny zapis jest możliwy przez formularz na stronie. Po jego zatwierdzeniu należy do 7 dni aktywować konto w wybranej bibliotece. Do aktywacji niezbędne są: legitymacja studencka/karta pracownicza oraz wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika (pdf; 132 KB). Rolę karty bibliotecznej pełni legitymacja/ karta pracownicza. Dla osób niebędących studentami/pracownikami SUM wydawana jest karta biblioteczna (koszt wydania zgodnie z Cennikiem). Do czasu pełnej aktywacji, czytelnik nie może wypożyczać książek, ale może je zamawiać w katalogu.

Jak zalogować się do katalogu?

Na stronie głównej biblioteki należy kliknąć zakładkę moje konto.

Login: adres email poczty studenckiej np. s12345@365.sum.edu.pl

Hasło: hasło do konta pocztowego w domenie @365.sum.edu.pl (hasło do Wirtualnej Uczelni)

Login: nazwa użytkownika w domenie SUM np. jkowalski

Hasło: hasło do konta w domenie SUM

Zapomniałaś (eś) hasła?

Studenci oraz doktoranci mogą odzyskać hasło przez serwis Wirtualnej Uczelni.
Pracownicy SUM mogą, odzyskać hasło przez serwis zaloguj.sum.edu.pl
Czytelnicy należący do innych kategorii użytkowników powinni skontaktować się telefonicznie z dowolnym Oddziałem Biblioteki. Na adres email, podany podczas rejestracji w Bibliotece, zostanie wysłane hasło tymczasowe. Po zalogowaniu do systemu bibliotecznego przy użyciu hasła tymczasowego zalecamy zmienić hasło.

Jak wypożyczać książki?

Po zalogowaniu należy odszukać potrzebną książkę w katalogu i zamówić ją w odpowiednim Oddziale Biblioteki. Na podany przy zapisywaniu adres mail zostanie wysłana informacja o gotowości książki do odbioru w wypożyczalni. Książka oczekuje na odbiór w większości przypadków 7 dni roboczych.

W przypadku korzystania z książek w wolnym dostępie nie jest konieczne składanie wcześniejszego zamówienia.

Zasoby biblioteki

 • Materiały do wypożyczenia
 • Materiały do korzystania w czytelniach
 • książki
 • fiszki
 • pakiety dydaktyczne
 • płyty CD/ DVD
 • książki
 • czasopisma
 • modele anatomiczne
 • fiszki
 • pakiety dydaktyczne
 • gry planszowe
 • tablety
 • komputery z dostępem do zasobów elektronicznych
 • płyty CD/ DVD

Na jak długo można wypożyczać?

Każda z książek ma w systemie bibliotecznym określony status tj. ma przypisaną informację czy może być wypożyczona i na jak długo. Przeważają książki ze statusem: miesiąc, semestr i rok akademicki.

Ile można mieć wypożyczonych książek na koncie?

Pracownicy i studenci SUM mogą wypożyczyć do 25 książek, doktoranci SUM do 10 książek. Pozostałe kategorie czytelników — Regulamin korzystania § 7.

Czy można przedłużyć wypożyczenie i jak to zrobić?

W większości przypadków można przedłużyć wypożyczenie osobiście w Bibliotece, telefonicznie lub przez system biblioteczny.

Przedłużenie nie jest możliwe w sytuacji, kiedy na jej zwrot oczekuje już następny czytelnik, nie pozwala na to status książki. oraz w przypadku, gdy naliczyła się kara.

Limity samodzielnych przedłużeń:

 • 7 razy – książki ze statusem krótszym niż 4 miesiące
 • 4 razy – książki semestralne
 • brak możliwości – książki wypożyczone na rok akademicki, w tej sytuacji należy skontaktować się z wybranym Oddziałem Biblioteki.

Co grozi za niezwrócenie książki w terminie?

 • Kara w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki za każdą książkę wypożyczoną z wypożyczalni/magazynów.
 • Kara w wysokości 20,50 zł pierwszy roboczy dzień zwłoki i 0,50 zł za każdy kolejny dzień roboczy za każdy materiał biblioteczny wypożyczony z czytelni.

Niezwrócenie książki w terminie powoduje również zablokowanie możliwości wypożyczania książek.

W jaki sposób dokonać opłat za nieterminowy zwrot lub innych zaległości?

 • płatność natychmiastowa: za pośrednictwem systemu płatności internetowej po zalogowaniu na swoje konto w systemie/katalogu bibliotecznym;
 • płatność gotówka w Bibliotece Głównej oraz w jej Oddziałach;
 • na konto Uczelni (kontakt: bibudos@sum.edu.pl). Przy wyborze tej metody płatności zdjęcie zaległości z konta czytelnika trwa do półtora miesiąca.

Gdzie można sprawdzić stan konta bibliotecznego?

Po zalogowaniu na swoim koncie w systemie bibliotecznym, a także w Bibliotece Głównej i jej Oddziałach.

W jaki sposób uzyskać wpis w systemie dziekanatowym?

Należy skontaktować się z wybranym Oddziałem Biblioteki poprzez mail, telefon bądź osobiście.

Jakie warunki są niezbędne do podpisania obiegówki?

Wpis w Wirtualnym Systemie Dziekanatowym można uzyskać dopiero po zwróceniu książek i uregulowaniu zaległości finansowych.
Jeżeli student SUM jest zapisany do biblioteki innej uczelni publicznej, konieczne jest dostarczenie do Czytelni w Katowicach w Bibliotece Głównej „potwierdzenia uregulowania zobowiązań wobec biblioteki”. Potwierdzenie student uzyskuje w uczelni, do której zapisał się dodatkowo.

Czym skutkuje podpisanie karty obiegowej?

Zamknięciem i usunięciem konta bibliotecznego. Od tego momentu można korzystać ze zbiorów tylko na miejscu w czytelniach.

Opracowano na podstawie: 
Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w Katowicach.