logo SUM

Wydawnictwa Biblioteki SUM

Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska jest to seria wydawnicza, na którą składają się m.in. monografie profesorów naszej uczelni uhonorowanych tytułem doktora honoris causa, monografie dziedzin rozwijanych w SUM oraz materiały zjazdów naukowych organizowanych przez Bibliotekę Główną SUM na temat źródeł historycznych dotyczących lecznictwa na Górnym Śląsku. Ponadto zaprezentowano inne druki dotyczące piśmiennictwa medycznego w naszym regionie oraz historii i działalności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wydane przez naszą bibliotekę. 

Tytuły wchodzące w skład serii CDDMiF:

Bożena Hager-Małecka: Naukowiec, Pediatra, Społecznik

Bożena Hager-Małecka: Naukowiec, Pediatra, Społecznik

opracował zespół pod redakcją Krystyny Karczewskiej, Marii Łukasik i Elżbiety Kyas

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 2001, 165 s., nlb. 34, il.
Prace CDDMiF nr 6

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

Działalność społeczna, wychowawcza i naukowa Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP

Działalność społeczna, wychowawcza i naukowa Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP przy Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1958-1988

Red. Krystyna Karczewska i Anna Obuchowicz

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2011, 216 s., nlb. 34
Prace CDDMiF nr 18

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych

Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych.

Red. Jerzy Marian Dyrda, Barbara Gruszka.

Katowice: ŚAM Biblioteka Główna 2007, 255 s.
Prace CDDMiF nr 11

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Etyka w naukach medycznych

Etyka w naukach medycznych – XX lecie działalności komisji bioetycznych Śląskiej Akademii Medycznej 1982-2002

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 2003, 113 s., nlb. 2, il.
Prace CDDMiF nr 8

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

Franciszek Kokot: Lekarz, Uczony, Nauczyciel

Franciszek Kokot: Lekarz, Uczony, Nauczyciel

opracował zespół pod redakcją Jana Duławy

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 1999, 175 s., il.
Prace CDDMiF nr 3

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

Franciszek Kokot: Lekarz, Uczony, Nauczyciel Wyd. 2 poszerzone

Franciszek Kokot: Lekarz, Uczony, Nauczyciel

Wyd. 2 poszerzone 
Red. Jan Duława. 

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2009, 273 s., nlb. 1. 
Prace CDDMiF nr 16

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa

Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego

Red. Jerzy Marian Dyrda i Joanna Miozga.

Katowice: ŚAM Biblioteka Główna 2007, 320 s.
Prace CDDMiF nr 12

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

Górny Śląsk – dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań

Górny Śląsk – dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań

pod red. Jerzego Mariana Dyrdy.

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 2003, 238 s.,nlb. 1
Prace CDDMiF nr 9

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Karol Ignacy Lorinser (1796-1853) lekarz, radca rejencyjny i sanitarny

Włodzimierz Kaczorowski

Karol Ignacy Lorinser (1796-1853) lekarz, radca rejencyjny i sanitarny

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 1994, 97 s, il.`
Prace CDDMiF nr 2

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Kornel Gibiński: Lekarz, Uczony, Humanista

Kornel Gibiński: Lekarz, Uczony, Humanista

pod redakcją Teresy Białek i Ewy Pawłowskiej

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 2000, 177 s., nlb. 2, il.
Prace CDDMiF nr 5

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Odbudowa i rozwój służby zdrowia na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950

Jerzy Marian Dyrda

Odbudowa i rozwój służby zdrowia na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 2003, 279 s., tab.
Prace CDDMiF nr 7

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Profesor Józef Gasiński. Twórca śląskiej szkoły chirurgicznej

Profesor Józef Gasiński. Twórca śląskiej szkoły chirurgicznej.

Red. Teresa Białek i Ewa Pawłowska.

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2008, 132 s.
Prace CDDMiF nr 13

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Profesor Leszek Giec. Współtwórca kardiologii na Śląsku. Człowiek wielkiego serca

Profesor Leszek Giec. Współtwórca kardiologii na Śląsku. Człowiek wielkiego serca

Red. Teresa Białek i Ewa Pawłowska.

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2009, 182 s., nlb. 19.
Prace CDDMiF nr 15

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Profesor Witold Niepołomski. Twórca śląskiej patomorfologii

Profesor Witold Niepołomski. Twórca śląskiej patomorfologii

Red. Daniel Sabat

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2009, 252 s., nlb. 30.
Prace CDDMiF nr 14

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Profesor Zbigniew Stanisław Herman. Współtwórca farmakologii klinicznej w Polsce

Profesor Zbigniew Stanisław Herman. Współtwórca farmakologii klinicznej w Polsce

Red. Teresa Białek i Władysław Pierzchała

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2010, 219 s., nlb. 1.
Prace CDDMiF nr 17

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Witold Zahorski: Wychowawca, Uczony, Współtwórca polskiej medycyny pracy

Witold Zahorski: Wychowawca, Uczony, Współtwórca polskiej medycyny pracy

pod redakcją Teresy Białek i Ewy Pawłowskiej

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 2006, 140 s.
Prace CDDMiF nr 10

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Z dziejów lecznictwa w Rydułtowach od 1900 roku

Alojzy Mura

Z dziejów lecznictwa w Rydułtowach od 1900 roku.

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 1994, 119 s., nlb. 3, il.
Prace CDDMiF nr 1

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Zarys rozwoju patomorfologii w rejonie działania Śląskiej Akademii Medycznej

Zarys rozwoju patomorfologii w rejonie działania Śląskiej Akademii Medycznej

pod redakcją Daniela Sabata we współpracy z Ewą Krzak

Katowice: ŚAM – Biblioteka Główna, 1999, 278 s., nlb. 47, il.
Prace CDDMiF nr 4

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej