logo SUM

Szkolenia dla Kadry dydaktycznej SUM w ramach programu POWER

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z077/18. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej uczelni. Zdobyte przez kadrę uczelni kompetencje zostaną wykorzystane w zajęciach ze studentami w sposób jak najbardziej efektywny. Zdobyte przez uczestników szkoleń kompetencje zostaną przez nich wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze co najmniej  jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).

W ramach Projektu Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zrealizowała szkolenia z dostępnych w Bibliotece elektronicznych źródeł (baz danych, e-czasopism, e-książek, baz Evidence Based Medicine), wyszukiwania w bazach danych (PubMed, Embase, Polska Bibliografia Lekarska) oraz narzędzia porządkującego bibliografię (Mendeley).

Łącznie zostało przeszkolonych 60 pracowników dydaktycznych Uczelni. Jedna osoba mogła uczestniczyć w jednym szkoleniu (temacie).

Projekt był realizowany od października 2019 r. do maja 2021 r.

Opis szkoleń

W ramach projektu zrealizowano trzy zadania:

Elektroniczna biblioteka wsparciem w dydaktyce.
Poznanie i korzystanie ze źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece: baz danych, e-czasopism, e-książek, baz Evidence Based Medicine.

Medyczne bazy danych dla zaawansowanych dydaktyków.
Warsztaty z zakresu zaawansowanych technik wyszukiwania w bazach PubMed, Embase, Polska Bibliografia Lekarska, które są podstawowymi bazami bibliograficznymi z dziedziny medycyny.

Narzędzia porządkujące bibliografię.
Warsztaty z zakresu zaawansowanej obsługi programu Mendeley, który służy do zarządzania opisami bibliograficznymi.

Regulamin wraz z załącznikami

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Kadry dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w szkoleniach (pdf; 634 KB) w ramach zadań nr 11, 12, 13 projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” realizowanego w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146/2019 z dnia 2019-09-02 (strony 3-18).

Archiwalne strony dotyczące naborów na szkolenia: I nabór (2019 r.) i II nabór (2021 r.)

Kontakt

Informacje o realizacji projektu: mgr Justyna Seiffert, tel. 32-208-35-63 email: jseiffert@sum.edu.pl