logo SUM

Repozytorium SUM — Wzory umów licencyjnych i umowy przekazania praw majątkowych.

Poniżej wzory umów w postaci formularzy do wypełnienia, stanowiące załączniki do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 139 KB).

Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY)
Załącznik Nr 1a do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 472 KB)
Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-NC)
Załącznik Nr 1b do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 478 KB)
Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-NC-ND)
Załącznik Nr 1c do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 473 KB)
Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-NC-SA)
Załącznik Nr 1d do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 481 KB)
Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-ND)
Załącznik Nr 1e do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 471 KB)
Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-SA)
Załącznik Nr 1f do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 480 KB)
Umowa o nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych
Załącznik Nr 1g do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 407 KB)
Umowa licencyjna (licencja wyłączna)
Załącznik Nr 1h do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 319 KB)
Umowa licencyjna do danych badawczych
Załącznik Nr 1i do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 334 KB)
Umowa licencyjna
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Repozytorium SUM (pdf; 326 KB)