logo SUM

Porozumienie o współpracy pomiędzy SUM a Biblioteką Śląską

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w dniu 1 grudnia 2021 r. podpisał z Biblioteką Śląską porozumienie ramowe.

W ramach Porozumienia strony deklarują wzajemne wsparcie i współpracę w pobudzaniu społecznego zainteresowania naukami medycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w śląskich ośrodkach, wzmacnianiu środowisk zajmujących się popularyzacją wiedzy medycznej, budowaniu świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony i promocji zdrowia.

Celem współpracy jest:

  • realizacja wspólnych projektów popularyzujących nauki medyczne,
  • organizacja wystaw, wykładów i seminariów,
  • publikacja wydawnictw popularnonaukowych.

Porozumienie przewiduje udzielanie wsparcia Bibliotece Śląskiej przez Śląski Uniwersytet Medyczny w zakresie merytorycznym, dostępu do zbiorów Biblioteki SUM oraz Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, a także wsparcie organizacyjne w realizacji wspólnych projektów związanych z upowszechnianiem wiedzy medycznej oraz popularyzowaniem historii medycyny na Śląsku.

Biblioteka Śląska zobowiązała się służyć dostępem do zbiorów oraz infrastrukturą (zapleczem digitalizacyjnym i cyfrowym), a także wsparciem organizacyjnym w zakresie wspólnych przedsięwzięć.