logo SUM

Informacje o przetwarzaniu danych – Rozporządzenie RODO

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym Aleph, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej http://sum.edu.pl oraz http://iod.sum.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji zadań ewidencyjnych i związanych z udostępnianiem zbiorów Biblioteki SUM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, kontrahenci SUM zapewniający obsługę informatyczną systemu bibliotecznego oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
 5. SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego.
 6. Dane będą przechowywane przez okres czasu, w którym użytkownik korzysta z usług Biblioteki SUM.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania poprzez ponowne wypełnienie Deklaracji czytelnika, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do założenia konta oraz jego obsługi w systemie bibliotecznym SUM. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację czytelnika i korzystanie z systemu bibliotecznego SUM.
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.