logo SUM

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI


Nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR)

Informujemy, że 20 czerwca 2024r. ukazała się nowa edycja Journal Citation Reports.

W bazie „Bibliografia Publikacji SUM” wartości IF przy publikacjach wydanych w latach 2023-2024 zostały automatycznie uaktualnione przy zastosowaniu Web of Science Journals API.

Przypominamy, że w bazie Bibliografia Publikacji SUM informacje o wartościach IF, pięcioletnim IF oraz kwartylach są widoczne wyłącznie w sieci Uczelni.