logo SUM

Misja Biblioteki

Biblioteka Główna jest uczelnianą jednostką organizacyjną umożliwiającą dostęp do różnorodnych źródeł informacji niezbędnych do efektywnego nauczania, studiowania, badania i innych form działalności prowadzonych przez Uczelnię.

Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:

  1. gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów,
  2. kształcenie odbiorców informacji elektronicznej,
  3. działalność bibliograficzną,
  4. działalność dokumentacyjno-wydawniczą,
  5. współpracę ze środowiskiem bibliotekarskim.

Wizja Biblioteki

Nowoczesna biblioteka jako istotny element systemu dydaktyki i badań w Uczelni realizująca aktualne potrzeby użytkowników.