logo SUM

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI


Konferencja EAHIL 2024 – Best Poster Presentation Award

Z wielką radością informujemy, że mgr Aleksandra Guziałek i mgr Justyna Kopiec z Biblioteki SUM zdobyły nagrodę za najlepszy poster na konferencji European Association for Health Information and Libraries (EAHIL), która odbyła się w Rydze w dniach 12-14 czerwca 2024.

Poster zatytułowany „Contribution to the sustainability of the library in terms of climate change using the example of the acquisition department of a medical library” dotyczył działań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki SUM na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ich skuteczności. Badania przeprowadzono w oparciu o analizę literatury, dane statystyczne, wywiady z pracownikami i ankietę wśród studentów i pracowników uczelni.

Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek działa od 1987 roku. Do zadań organizacji należy m.in. wspieranie współpracy między bibliotekami medycznymi w Europie, podnoszenie standardów usług i działań w bibliotekach opieki zdrowotnej i medycznych bibliotekach akademickich oraz wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy medycznych.

Serdecznie gratulujemy autorkom!

Zobacz nagrodzony plakat.