logo SUM

Historia Biblioteki

W marcu 1948 roku na terenie Rokitnicy Bytomskiej powołano Akademię Lekarską, gdzie w lipcu tego samego roku powstała Biblioteka Główna. Wraz z przekształceniem Akademii Lekarskiej w Śląską Akademię Medyczną Biblioteka zmieniła nazwę na Biblioteka Główna ŚAM. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był dr n. hum. Marian Wolańczyk (1948-1961). W 1953 r. zorganizowano w Zabrzu Oddział Biblioteki Głównej, który z czasem przejął podstawowe zadania i funkcje Biblioteki Głównej. W Rokitnicy pozostały zbiory służące głównie studentom pierwszych dwóch lat.

W latach 1961-1975 Biblioteką ŚAM kierował dr n. hum. Franciszek Szymiczek. Za jego kadencji w 1964 r. rolę Biblioteki Głównej przejął nowo powstały ośrodek w Katowicach, który istnieje do chwili obecnej. Biblioteka w Katowicach, która pełniła od początku funkcję Biblioteki Głównej, zaspokajała potrzeby biblioteczno-informacyjne środowiska akademickiego. W 1975 roku sieć biblioteczno-informacyjna uczelni składała się z Biblioteki Głównej, dwóch jej oddziałów w Zabrzu i w Rokitnicy oraz z 65 bibliotek klinicznych i zakładowych.

W latach 1975-1998 dyrektorem Biblioteki Głównej ŚAM był dr n. hum. Alfred Puzio. W 1989r. uzyskano scentralizowaną strukturę organizacyjną biblioteki poprzez likwidację rozległej sieci bibliotek klinicznych i zakładowych oraz zorganizowanie dużych bibliotek wydziałowych i oddziałowych w większych ośrodkach uczelni. Od roku 1999 do końca lutego 2009 dyrektorem Biblioteki był kustosz dypl. dr n. hum. Jerzy Dyrda.

Dnia 20 czerwca 2007, w związku ze zmianą nazwy uczelni, nastąpiła zmiana nazwy Biblioteki na Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Od roku 2011 funkcję p.o. Dyrektora Biblioteki pełni mgr Ewa Nowak.


Historia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Historyczne nazwy Uczelni


SIEDZIBY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ W GRAFIKACH MARCINA STEUERA

Rokitnica Bytomska

Katowice, ul. Poniatowskiego 15

Katowice, ul. Warszawska 14