logo SUM

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2018 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania „Digitalizacja i upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 584/P-DUN/2018 z dnia 18.06.2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.
W ramach projektu zdigitalizowano:

Zdigitalizowane materiały zostały umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.


Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2014 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania „Digitalizacja i zamieszczenie
w Internecie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny Śląska Górnego
i Cieszyńskiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach”.

Zdigitalizowane materiały zostały umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.


Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2014 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania „Zakup usługi konwersji bibliograficzno-faktograficznej bazy Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska do programu Aleph500”.

Wejście do bazy