logo SUM

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

ul. Warszawska 14,
40-006 Katowice

Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

mgr Justyna Seiffert
zakup zbiorów elektronicznych
p.o. Zastępcy Dyrektora Biblioteki
bibliotekarz systemowy

II piętro w p. 3.6
tel.: 32 208 35 63,
e-mail: jseiffert@sum.edu.pl

Joanna Sowa,
mgr Aleksandra Guziałek
II piętro w p. 3.8
tel.: 32 208 35 65,
e-mail: bibgrom@sum.edu.pl

mgr Justyna Kopiec, bibliotekarz systemowy,
mgr Natalia Garasińska
II piętro w p. 3.6
tel.: 32 208 35 08
e-mail: czasopisma@sum.edu.pl

mgr Wiesława Mika,
lic. Dominika Jaguś

II piętro w p. 3.7
tel.: 32 208 35 10
e-mail: bibgrom@sum.edu.pl