logo SUM

Projekt Ciało człowieka bez tajemnic

Projekt „Ciało człowieka bez tajemnic” płatny ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SP/548813/2022 z dnia 23.12.2022 r.

Nazwa projektu: „Ciało człowieka bez tajemnic”; kwota środków: 80 266,83 zł.
Okres realizacji: 01.11.2022 – 31.10.2024

Projekt „Ciało człowieka bez tajemnic” to zajęcia, które łączą naukę anatomii i doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Adresowany jest on do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz średnich.

Projekt „Ciało człowieka bez tajemnic” to zajęcia, które łączą naukę anatomii i doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Adresowany jest on do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz średnich.

W trakcie pięciu spotkań, prowadzonych przez specjalistów z Zakładu Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie, uczestnicy poznają tajniki różnych układów narządów oraz zdobędą umiejętności szukania rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Nowoczesna forma zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych (filmy, e-zbiory Biblioteki SUM, bazy danych, pokazy slajdów i interaktywnych animacji) oraz modeli anatomicznych (wirtualnych – w formie atlasów 3D, jak i tradycyjnych, ma w założeniu ukazywać atrakcyjność współczesnej nauki i promować wśród uczniów postawę aktywnego rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy w sposób kompetentny.

Tematyka zajęć:

Spotkanie nr 1

  • Układ mięśniowo-szkieletowy
  • Wprowadzenie do wyszukiwania informacji

Spotkanie nr 2

  • Układ krążenia
  • Wyszukiwanie wartościowych informacji w zbiorach tradycyjnych

Spotkanie nr 3

  • Układ pokarmowy
  • Przeszukiwanie baz medycznych

Spotkanie nr 4

  • Układ nerwowy
  • Przeszukiwanie bibliotecznych e-zbiorów

Spotkanie nr 5

  • Układ oddechowy
  • Podsumowanie wszystkich metod wyszukiwania zakończone bibliotecznym wyzwaniem

Więcej informacji i zapisy:

https://cialoczlowieka.sum.edu.pl/