Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Multiwyszukiwarka 

Nowość - baza Reaxys

włącz .

Reaxys logo

Uprzejmie informujemy o wykupieniu dostepu do bazy chemicznej Reaxys.

Baza Reaxys jest strukturalną bazą chemiczną faktograficzno-bibliograficzną, zawierającą w sobie komplet danych z dotychczasowych baz: Beilstein ? struktury i reakcje, własności fizykochemiczne oraz bibliografię dla związków organicznych, Gmelin ? związki nieorganiczne i metaloorganiczne i Patent Chemistry Database. Baza umożliwia uzyskanie informacji na temat m.in. kryteriów i parametrów różnych typów reakcji chemicznych, szczegółowych procedur chemicznych, planów syntez z wykorzystaniem najefektywniejszych metod, informacji o syntezach nowych związków, metodach identyfikacji związków i ich właściwościach fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych. Gromadzi ponad 500 mln faktów z 16 000 czasopism.

Nowy atlas anatomiczny 3D: Visible Body

włącz .

visible bodyUprzejmie informujemy o wykupieniu dostępu do atlasu anatomicznego 3D Visible Body:

  • Narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała,
  • Interaktywne atlasy oraz filmy,
  • Blisko pół tysiąca modeli anatomicznych,
  • Słownictwo angielskie i łacińskie,
  • Wymowy i definicje,
  • Filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker