Dostęp do zbiorów elektronicznych

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Dostęp do zasobów elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę SUM możliwy jest: 

 Na terenie Biblioteki SUM i Uczelni  W innych lokalizacjach
(np. z domu, w podróży)

Na komputerach podłączonych do uczelnianej sieci komputerowej
np. w czytelniach komputerowych Biblioteki, w jednostkach Uczelni;

Na prywatnych urządzeniach przez bezprzewodową sieć 
Eduroam (np. laptopy, smatfony, tablety). 
 Dostęp zdalny

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker