Naukowiec Doskonały - Archiwum szkoleń czerwiec 2022

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Biblioteka SUM zaprasza do rejestracji na szkolenia z cyklu Naukowiec Doskonały – warsztaty z przepisami dla naukowców i chcących wiedzieć więcej.
Obowiązuje rejestracja (formularze rejestracyjne dostępne poniżej).
Można wziąć udział w dowolnej ilości szkoleń.

Miejsce: online (MS Teams)
Prowadzący: pracownicy Biblioteki. 

Szkolenie

Data  Godzina Rejestracja Dział Biblioteki
odpowiedzialny
za szkolenie

Warsztat o tym, jak Biblioteka SUM nabywa dostęp do zasobów elektronicznych i o ułudzie, że w Google jest wszystko (za darmo!)

W trakcie warsztatu pokazane zostaną sposoby nabywania przez Bibliotekę SUM zasobów elektronicznych takich jak: medyczne bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne. Omówione zostaną różne modele zakupu, źródła finansowania, sposoby pozyskiwania informacji o nowych zasobach, źródła informacji o wykorzystaniu kupowanych zasobów elektronicznych.

Celem warsztatu jest włączenie społeczności akademickiej w proces budowania kolekcji zasobów elektronicznych w Bibliotece SUM.

21.06.2022 r.
wtorek
15.30-16.15 formularz rejestracyjny Dział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów,
tel. 32 208 35 63

Polska Platforma Medyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – jak korzystać z platformy?

PPM to platforma integrująca, prezentująca i promująca osiągnięcia naukowe oraz wspierająca otwarty dostęp do zasobów z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Ważnymi elementami portalu są baza ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych i repozytorium dziedzinowe.
Szkolenie obejmie prezentację platformy PPM-SUM, jej funkcjonalności oraz metod wyszukiwania informacji.

24.06.2022 r.
piątek
15.00-15.45 formularz rejestracyjny Dział Dział Repozytorium
i Promocji Otwartej Nauki
tel. 32 208 36 33

Jak stworzyć plan zarządzania danymi (Data Management Plan)?

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan (DMP)) to dokument opisujący czynności wykonywane w trakcie badań naukowych; powinien być napisany zrozumiałym językiem i stanowić narzędzie codziennej pracy. DMP winien być na bieżąco weryfikowany, tak aby odzwierciedlał przebieg procesu badawczego zarówno w czasie jego trwania, jak i po zakończeniu. Ważne, aby stanowił informator i umożliwiał wdrożenie kolejnych osób w realizację zadania badawczego.
W trakcie warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty tworzenia DMP.

29.06.2022 r.
środa
15.30-16.15 formularz rejestracyjny Dział Informacji Naukowej
i Udostępniania Zbiorów
tel. 32 208 35 62
KOLEJNE SZKOLENIA W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE!    

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker