Sloty i wartości punktacyjne dla publikacji wydanych w 2022 r.

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

W Module doradczym systemu Expertus została wdrożona nowa funkcjonalność pozwalająca na bieżące monitorowanie dorobku naukowego pracowników tworzących zbiór N. Od 21.04.2022 r. można sprawdzić wyliczenia sumy slotów, wykaz slotów i ich wartości punktacyjne dla publikacji wydanych w 2022 r., a nie tylko objętych ostatnią ewaluacją (2017-2021). Dodatkowo został wprowadzony oddzielny przedział czasowy 2020-2021. Po wybraniu roku lub przedziału czasowego, dyscypliny i algorytmu, można uzyskać zbiorczy raport dla wszystkich pracowników deklarujących daną dyscyplinę. Przy jeszcze niewielkiej liczbie publikacji wydanych w 2022 r. wybór konkretnego algorytmu w wariancie Wszystkie dostępne publikacje na oświadczeniu nie powoduje różnicy w wyliczeniach.

Dostęp do Modułu doradczego jest możliwy poprzez bezpośrednie linki podane na stronie Biblioteki SUM, a także z poziomu bazy Bibliografia publikacji SUM po wybraniu zakładki Ewaluacja - moduł doradczy

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker