Analiza cytowań i Indeksu Hirscha dla pracowników SUM

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Indeks Hirscha (h-index) jest miernikiem określającym wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora; wskaźnikiem charakteryzującym cały jego dorobek a nie tylko jednej lub kilku cytowanych publikacji.
Na wartość Indeksu wpływają dwa czynniki: liczba publikacji (data wydania pracy nie ma znaczenia) oraz liczba ich cytowań. Indeks wynosi „h”, gdy „h” publikacji danego autora było cytowanych przynajmniej „h” razy.
Przy wyznaczaniu Indeksu Hirscha należy pamiętać, że liczba porządkowa publikacji nie może przewyższać liczby cytowań lub ma być jej równa.
Naukowiec, który może pochwalić się wysokim Indeksem Hirscha, jest autorem o rozpoznawalnym w swojej dziedzinie dorobku. Należy podkreślić, że suma cytowań wszystkich publikacji danego autora nie wpływa na wartość Indeksu Hirscha.

Przykład 1

Autor ma 5 publikacji, każda cytowana co najmniej raz. Aby wyznaczyć Indeks Hirscha, cytowania publikacji układamy w kolejności malejącej. W naszym przykładzie układ prac wygląda następująco:
1. pierwsza praca - 10 cytowań
2. druga – 9
3. trzecia – 4
4. czwarta – 3
5. piąta – 1

Przy wyznaczaniu Indeksu Hirscha pamiętamy, że liczba porządkowa publikacji nie może przewyższać liczby cytowań lub ma być jej równa. W podanym przykładzie jest to liczba 3 (Indeks Hirscha = 3).
Uwaga – jeśli publikacja czwarta zyska przynajmniej jedno cytowanie (będzie zatem miała 4 cytowania), to wówczas Indeks Hirscha autora wyniesie 4.
Indeks Hirscha jest miernikiem dynamicznym (jego wartość może zmienić się z dnia na dzień), stąd konieczne jest jego wyznaczanie w oparciu o możliwie najbardziej aktualne dane.

Przykład 2

Autor ma 5 publikacji. Aby wyznaczyć Indeks Hirscha, cytowania publikacji układamy w kolejności malejącej.
W naszym przykładzie układ prac wygląda następująco:
1. pierwsza praca - 160 cytowań
2. druga – 100
3. trzecia – 1
4. czwarta – 0
5. piąta – 0

Przy wyznaczaniu Indeksu Hirscha pamiętamy, że liczba porządkowa publikacji nie może przewyższać liczby cytowań lub ma być jej równa. W podanym przykładzie Indeks Hirscha = 2.

Przykład 3

Autor ma 5 publikacji. Aby wyznaczyć Indeks Hirscha, cytowania publikacji układamy w kolejności malejącej.
W naszym przykładzie układ prac wygląda następująco:
1. pierwsza praca - 9 cytowań
2. druga – 8
3. trzecia – 7
4. czwarta – 6
5. piąta – 5

Przy wyznaczaniu Indeksu Hirscha pamiętamy, że liczba porządkowa publikacji nie może przewyższać liczby cytowań lub ma być jej równa. W podanym przykładzie Indeks Hirscha = 5.

Dział Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki wyznacza Indeks Hirscha oddzielnie na podstawie bazy Web of Science
i oddzielnie na podstawie bazy Scopus. Jest to praktyka podyktowana faktem istnienia różnych zasobów obu baz.
Dział Bibliografii i Bibliometrii skupia się także na działaniach zwiększających widoczność cytowań naszych autorów:
1. grupowanie publikacji pracowników SUM w uporządkowanych profilach – algorytmy baz powodują, że publikacje jednego autora mogą być pogrupowane w kilku oddzielnych profilach lub wymieszane z publikacjami innych autorów o tym samym nazwisku i inicjale imienia;
2. zgłaszanie pominiętych cytowań publikacji;
3. monitorowanie, czy nowe publikacje nie są umieszczone w niewłaściwym lub nowym profilu.
W konsekwencji opisanych działań cytowania naszych autorów „nie giną”, co pozwala uniknąć przypadkowego obniżania Indeksu Hirscha pracowników.

Osoby, które potrzebują analizę cytowań swoich dorobków (lub mają pytania związane z tym zagadnieniem), proszone są o kontakt z Działem Bibliografii i Bibliometrii pod numerem telefonu 32 208 36 17 lub 32 208 36 22 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Analizy przygotowywane są w oparciu o najbardziej aktualne dane w bazach Web of Science i Scopus.

Uwaga

Analizy cytowań sporządzane są w oparciu o dane zawarte w bazie Bibliografia Publikacji SUM. Wieloletni pracownicy Uniwersytetu proszeni są o upewnienie się, że wszystkie ich publikacje są uwzględnione w bazie (w przypadku braków prosimy o dosłanie publikacji powstałych w okresie zatrudnienia na SUM). Natomiast analiza cytowań dla pracowników zatrudnionych od niedawna będzie mogła zostać przygotowana jedynie po przesłaniu spisu prac powstałych poza okresem zatrudnienia w SUM.
Istnieje także możliwość samodzielnego przygotowania analizy cytowań w oparciu o bazy Web o Science i/oraz Scopus.

Rozszerzone informacje o Indeksie Hirscha można znaleźć na blogu Emmanuela Kulczyckiego (profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Specjalnie dla naszych pracowników przygotowaliśmy przejrzyste samouczki prezentujące sposób wyliczenia Indeksu Hirscha w obu bazach:
1. Wyliczanie indeksu Hirscha na podstawie bazy Web of Science
2. Wyliczanie indeksu Hirscha na podstawie bazy Scopus

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)*

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker