Zadania Biblioteki

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

 Do zadań Biblioteki należy:

 1. organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu przez odpowiedni dobór, fachowe opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, a także poprzez działalność dokumentacyjno-informacyjną umożliwiającą szybki i łatwy dostęp do poszukiwanych źródeł naukowych,

 2. koordynowanie i nadzorowanie działalności systemu w zakresie spraw organizacyjnych, osobowych,gromadzenia zbiorów bibliotecznych i ich opracowania, ogólnych zasad korzystania ze zbiorów,

 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz unifikacji techniki bibliotecznej,

 4. ksztalcenie i doskonalenie zawodowe pracowników systemu,

 5. przygotowywanie studentów Uniwersytetu do umiejętnego,niezbędnego w ich studiach,
  a w przyszłości w pracy zawodowej i naukowej, korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

 6. prowadzenie ćwiczeń i wykładów dla studentów i doktorantów z metodyki pracy naukowej oraz naukowej informacji medycznej,

 7. prowadzenie praktyk dla studentów bibliotekoznawstwa zapoznających ich z organizacją 
  i techniką pracy w bibliotece naukowej,

 8. prowadzenie samodzielne i we współpracy z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, prac badawczych i wydawniczych z zakresu historii medycyny i farmacji oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

 9. prowadzenie dokumentacji dorobku naukowego Uniwersytetu,

 10. prowadzenie działalności informacyjnej w ramach resortowego i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego
  i informacji naukowej.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker