Repozytorium Otwartych Danych RepOD

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Repod logoZachęcamy do korzystania z Repozytorium Otwartych Danych RepOD, które jest repozytorium danych badawczych ogólnego przeznaczenia. Umożliwia wszystkim zainteresowanym naukowcom umieszczanie i udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki.

RepOD prowadzone jest przez Platformę Otwartej Nauki ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

Deponując swoje dane w RepOD, badaczki i badacze umożliwiają ich ponowne wykorzystanie i zacytowanie. Powiązanie zbiorów danych z artykułami naukowymi i monografiami może zwiększyć rozpoznawalność i cytowalność samych publikacji. Wykorzystując dane udostępnione przez innych, naukowcy zyskują natomiast dodatkowe możliwości w zakresie własnych badań. Udostępnianie danych w repozytoriach zgodnie z zasadami FAIR jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje finansujące badania w Europie (Komisja Europejska) i w Polsce (Narodowe Centrum Nauki).

Każdy ze zbiorów danych umieszczony w repozytorium RepOD otrzymuje własny, unikalny identyfikator DOI. W repozytorium można deponować zbiory dowolnych rozmiarów. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne zarówno dla osób udostepniających dane, jak i je pobierających.

Zachęcamy również do:

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker