Dział Bibliografii i Dokumentacji

Zmiana rozmiaru tekstu:

Biblioteka Główna
ul.Warszawska 14
40-006 Katowice

Dział Bibliografii i Dokumentacji:

 1. gromadzi materiał bibliograficzny, dokumentujący dorobek naukowy pracowników powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni w bazie Bibliografia Publikacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach i bazie Cytowania Publikacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (unikalna wśród baz własnych tworzonych w bibliotekach medycznych w Polsce). 
  Proces tworzenia baz polega na:
  1. wprowadzaniu opisów publikacji na postawie dostarczonych przez pracowników kopii artykułów, systematycznego przeglądania spisów treści najnowszych wydań czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę, wiadomości RSS informujących o publikacjach pracowników SUM w PubMed,
  2. aktualizacji indeksów nazw i skrótów jednostek SUM, indeksów tytułów i skrótów czasopism, indeksu nazwisk pracowników aktualnie zatrudnionych w SUM, wartości IF po ukazaniu się kolejnej edycji bazy Journal Citation Reports oraz punktacji ministerialnej,
  3. nadawaniu prawidłowej punktacji poszczególnym typom publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. wysyłaniu corocznej ankiety do wszystkich jednostek Uczelni w celu ostatecznego uzupełnienia bazy za miniony rok,
  5. cyklicznej analizie cytowań wszystkich publikacji pracowników SUM, opublikowanych również przed okresem zatrudnienia w Uczelni,
 2. wykonuje analizy bibliometryczne na potrzeby oceny jednostek naukowych, akredytacji wydziałów, indywidualne dla pracowników oraz dla lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich,
 3. dokumentuje na bieżąco funkcjonowanie i dokonania Uczelni poprzez:
  1. opracowywanie i uaktualnianie biogramów profesorów i doktorów habilitowanych w bazie Profesorowie i doktorzy habilitowani aktualnie zatrudnieni w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
  2. prezentowanie wykazu sylwetek doktorów honoris causa: pracowników SUM wyróżnionych doktoratami h.c. innych uczelni w bazie Doktoraty honoris causa dla naukowców z SUM oraz uczonych, którym SUM przyznał doktorat h.c. w bazie Doktorzy honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  3. prowadzenie kalendarium uczelni od jej powstania w 1948 r.,
  4. publikowanie katalogów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w ŚAM/SUM Tom I – doktoratyTom II – habilitacje,
 4. gromadzi, porządkuje i przechowuje źródła informacyjne z zakresu dziejów medycyny i farmacji na Górnym Śląsku i tworzy bazę Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska,
 5. kwalifikuje i zaleca do digitalizacji zasoby Biblioteki SUM oraz zamieszcza je w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Zespół bibliografii
pracuje na II piętrze w pokojach 3.1, 3.2, 3.5 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontakt w sprawie bibliografii i bibliometrii:
pokój 3.2

mgr Wioletta Dyjas, kierownik Działu 
mgr Monika Pająk
mgr Marek Halkiewicz
tel. 32 208 35 66
pokój 3.5
pani Maria Guziel
tel. 32 208 36 22, 
kontakt w sprawie cytowań:
pokój 3.1

mgr Katarzyna Bojko, mgr Marzena Malajka
tel. 32 208 36 17

Zespół dokumentacji
pracuje na II piętrze w p. 3.5
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Joanna Miozga, 
tel. 32 208 35 52
dr n. hum. Paweł Bojko
tel. 32 208 36 21

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker