Dział Bibliografii i Dokumentacji

Zmiana rozmiaru tekstu:

Biblioteka Główna
ul.Warszawska 14
40-006 Katowice

Dział Bibliografii i Dokumentacji:

 1. gromadzi materiał bibliograficzny, dokumentujący dorobek naukowy pracowników powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni w bazie Bibliografia Publikacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach i bazie Cytowania Publikacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (unikalna wśród baz własnych tworzonych w bibliotekach medycznych w Polsce). 
  Proces tworzenia baz polega na:
  1. wprowadzaniu opisów publikacji na postawie dostarczonych przez pracowników kopii artykułów, systematycznego przeglądania spisów treści najnowszych wydań czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę, wiadomości RSS informujących o publikacjach pracowników SUM w PubMed,
  2. aktualizacji indeksów nazw i skrótów jednostek SUM, indeksów tytułów i skrótów czasopism, indeksu nazwisk pracowników aktualnie zatrudnionych w SUM, wartości IF po ukazaniu się kolejnej edycji bazy Journal Citation Reports oraz punktacji ministerialnej,
  3. nadawaniu prawidłowej punktacji poszczególnym typom publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. wysyłaniu corocznej ankiety do wszystkich jednostek Uczelni w celu ostatecznego uzupełnienia bazy za miniony rok,
  5. cyklicznej analizie cytowań wszystkich publikacji pracowników SUM, opublikowanych również przed okresem zatrudnienia w Uczelni,
 2. wykonuje analizy bibliometryczne na potrzeby oceny jednostek naukowych, akredytacji wydziałów, indywidualne dla pracowników oraz dla lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich,
 3. dokumentuje na bieżąco funkcjonowanie i dokonania Uczelni poprzez:
  1. opracowywanie i uaktualnianie biogramów profesorów i doktorów habilitowanych w bazie Profesorowie i doktorzy habilitowani aktualnie zatrudnieni w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
  2. prezentowanie wykazu sylwetek doktorów honoris causa: pracowników SUM wyróżnionych doktoratami h.c. innych uczelni w bazie Doktoraty honoris causa dla naukowców z SUM oraz uczonych, którym SUM przyznał doktorat h.c. w bazie Doktorzy honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  3. prowadzenie kalendarium uczelni od jej powstania w 1948 r.,
  4. publikowanie katalogów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w ŚAM/SUM Tom I – doktoratyTom II – habilitacje,
 4. gromadzi, porządkuje i przechowuje źródła informacyjne z zakresu dziejów medycyny i farmacji na Górnym Śląsku i tworzy bazę Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska,
 5. kwalifikuje i zaleca do digitalizacji zasoby Biblioteki SUM oraz zamieszcza je w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Zespół bibliografii
pracuje na II piętrze w pokojach 3.1, 3.2, 3.5 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontakt w sprawie bibliografii i bibliometrii:
pokój 3.2

mgr Wioletta Dyjas, kierownik Działu 
mgr Marek Halkiewicz
tel. 32 208 35 66
pokój 3.1
pani Maria Guziel
mgr Daria Mermel
mgr Klaudia Kępska
tel. 32 208 36 22, 
kontakt w sprawie cytowań:
pokój 3.1

mgr Agnieszka Goliszek,
mgr Marzena Malajka
tel. 32 208 36 17

Zespół dokumentacji
pracuje na II piętrze w p. 3.5
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Joanna Miozga, 
tel. 32 208 35 52
dr n. hum. Paweł Bojko
tel. 32 208 36 21

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker