Dział Bibliografii i Dokumentacji

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Biblioteka Główna
ul.Warszawska 14
40-006 Katowice

Dział Bibliografii i Dokumentacji:

 1. gromadzi materiał bibliograficzny, dokumentujący dorobek naukowy pracowników powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni w bazie Bibliografia Publikacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach i bazie Cytowania Publikacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (unikalna wśród baz własnych tworzonych w bibliotekach medycznych w Polsce). 
  Proces tworzenia baz polega na:
  1. wprowadzaniu opisów publikacji na postawie dostarczonych przez pracowników kopii artykułów, systematycznego przeglądania spisów treści najnowszych wydań czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę, wiadomości RSS informujących o publikacjach pracowników SUM w PubMed,
  2. aktualizacji indeksów nazw i skrótów jednostek SUM, indeksów tytułów i skrótów czasopism, indeksu nazwisk pracowników aktualnie zatrudnionych w SUM, wartości IF po ukazaniu się kolejnej edycji bazy Journal Citation Reports oraz punktacji ministerialnej,
  3. nadawaniu prawidłowej punktacji poszczególnym typom publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. wysyłaniu corocznej ankiety do wszystkich jednostek Uczelni w celu ostatecznego uzupełnienia bazy za miniony rok,
  5. cyklicznej analizie cytowań wszystkich publikacji pracowników SUM, opublikowanych również przed okresem zatrudnienia w Uczelni,
 2. wykonuje analizy bibliometryczne na potrzeby oceny jednostek naukowych, akredytacji wydziałów, indywidualne dla pracowników, doktorantów oraz dla lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich,
 3. systematycznie raportuje dane o dorobku publikacyjnym Uczelni na platformie Polska Bibliografia Naukowa,
 4. dokumentuje na bieżąco funkcjonowanie i dokonania Uczelni poprzez:
  1. opracowywanie i uaktualnianie biogramów profesorów i doktorów habilitowanych w bazie Profesorowie i doktorzy habilitowani aktualnie zatrudnieni w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
  2. prezentowanie wykazu sylwetek doktorów honoris causa: pracowników SUM wyróżnionych doktoratami h.c. innych uczelni w bazie Doktoraty honoris causa dla naukowców z SUM oraz uczonych, którym SUM przyznał doktorat h.c. w bazie Doktorzy honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
  3. prowadzenie kalendarium uczelni od jej powstania w 1948 r.,
  4. pozyskiwanie, redagowanie i zamieszczanie wspomnień byłych pracowników naukowych i studentów ŚAM/SUM,
  5. opracowanie i opublikowanie 18 zeszytów monograficznych poświęconych uczelni i dziejom medycyny w regionie,
  6. opublikowanie katalogów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w ŚAM/SUM w l. 1948–1998, Tom I – doktoratyTom II – habilitacje,
 5. gromadzi, porządkuje i przechowuje źródła informacyjne z zakresu dziejów medycyny i farmacji na Górnym Śląsku i tworzy bazę Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska,
 6. kwalifikuje, zaleca do digitalizacji, opracowuje merytorycznie zasoby Biblioteki SUM oraz zamieszcza je w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej,
 7. prowadzi redakcję BIP.

Zespół bibliografii
pracuje na II piętrze w pokojach 3.1, 3.2, 3.5 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontakt w sprawie bibliografii i bibliometrii:
pokój 3.2

mgr Wioletta Dyjas, kierownik Działu
mgr Marek Halkiewicz
tel. 32 208 35 66
pokój 3.1
pani Maria Guziel
mgr Daria Mermel
mgr Klaudia Kępska
mgr Anna Turtiak
tel. 32 208 36 22, 
kontakt w sprawie cytowań:
pokój 3.1

mgr Marzena Malajka
tel. 32 208 36 17
mgr Marek Halkiewicz pokój 3.2
tel. 32 208 35 66

Zespół dokumentacji
pracuje na II piętrze w p. 3.5
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. hum. Paweł Bojko
tel. 32 208 36 21
32 208 35 52

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker